KOK inbjuder till

KRETSTÄVLING
PARK

Onsdag den 18 juni år 2003

Samling;         Kvarndammens camping. Östra infarten Kristinehamn.

Klassindelning;       HD 10 – HD 20, det kommer att finnas endast två banor, med förinritade banor.

Start;                  Från 17,45 och framåt.

Karta;                  1:4000, Ritad 2003. Digitaltryckt. Området består mestadels av lättlöpt skog med inslag av villa bebyggelse.

Stämpelsystem;  SPORT-ident

Dusch;                 Kalldusch och bad i kvarndammen

Banläggare;         Roland Öhman / Anne-Marie Ericsson

Upplysningar;    Anne-Marie Ericsson 0550-411716

Observera att klasserna HD14-20 ingår också i Park-cups finalen som går samtidigt.

VÄLKOMNA !