inbjuder till Kretstävling

14/8 –2003

                        Klassindelning:          HD 10 – HD 20, samt banor för
                                                              övriga deltagare.

                     Samling:                     Folkhögskolan, vägskylt finns efter
                            Degerforsvägen

                     Karta:                         10 000,  ekvidistans 5 m.

                     Starttid:                      17.45 – 19.00.

                     Upplysningar:              Mats Welander tel 0586-723030