inbjuder till Kretstävling

Torsdagen den 4 september

 

Björntjärn, Villingsbergs Skjutfält

Vägvisning börjar mitt emot infarten till Djerfstugan

Start:                                     Från kl 17.45  

Stämpling:                             Stiftklämma 

Karta:                                    Skala 1:10 000

Banor:                                    HD10 och Ö1 ca 2000 m
                           
                    HD12 och Ö2 ca 2500 m  
                                               HD14 och Ö3 ca 3500 m  
                                               HD16, D20 och Ö4 ca 4000m  
                                               H20 och Ö5 ca 6000m

Banläggare:                          Kjell Eriksson och Fredrik Zetterberg/Eriksson

Upplysningar:                       Stig Nilsson, tel 0586-725673, arb 8242

Välkomna!