KOK   

inbjuder till årets

Kretsavslutning

med fika och sedvanlig prisutdelning