Välkommen till Kristinehamns OK’s

Kretstävling och Park Tour Värmland 2004

2004-06-23  

Samling:

A9 Kasernvakt

Parkering:

På anvisad plats

Anmälan:

Direkt anmälan hos respektive lagledare samt hos Håkan Lindberg vid TC,

Stämpelsystem:

Sport-ident

Klassindelning:

HD 10 – HD 20. Det kommer att finnas ENDAST två banor, med förinritade banor. En för HD 10-12 lätt, en för de övriga klasserna. OBS! samma bana som PTV. Vill du också deltaga i PVT tävlingen behöver du endast springa en gång men tävlar ändå i två tävlingar, i sådant fall tas en avgift på 35:- ut av klubben. (tala om detta vid anmälan)

Start:

OBS! Start sker endast mellan 18,00 och 19,00

Karta:

A9 Sprint-SM kartan 2003. Skala 1:5000. ekv 2,5 m. tryckt år 2003

Terrängbeskrivning:

Område med huvudsakligen byggnader och vägar

Uppvärmning:

Endast på kasernplan, övriga områden förbjudet område.

 

 

Banläggare:

Roland Öhman / John-Åke Ericsson

Upplysningar:

Anne-Marie Ericsson 0550 – 41 17 16. 070-200 98 13 

Annemarie.ericsson@telia.com                  

 

   

Välkomna önskar Kristinehamns OK