OK Djerf

inbjuder till Kretsbudkavle

torsdag 19/8 –2004

 

Samling:                   Lersjöns badplats ett par km förbi Solhem Granbergsdal där vår tävling gick i år.

Starttid:                    ca 18.00. sa

Budkavlen:                 Vi kör med samma system som DOK gjorde senast de arrangerade
     kretsbudkavlen. Vi rankar samtliga löpare och startar med nybörjarna
     som har lägst ranking. När de kommer in för växling så växlar dom till
     lägst rankade löpare av dom som inte sprungit (sträcka två). Efter tredje
     sträckan är laget i mål.

Övriga:                    Öppna banor som vanligt.

Stämplingssystem:   Gammal hederlig klämma.

Anmälan:                 Det är jättebra om ni meddelar hur många löpare som kommer från er
    klubb, vilken bana som     de skall springa och om de vill springa i par
    med någon. Då vet vi hur många kartor som skall tryckas och så kan vi
    ”ranka” löparna. Anmälan till Owe Nilsson ,tel. 0586-728478, som
    ansvarar för ”rankingen” och tävlingsdagen. Försök att få in anmälan
    under helgen 14-15:e om det är möjligt. Oanmälda klämmer vi in på
    plats om så önskas.

                               Banornas svårighet är ungefär som följer:

   Bana 1: HD 10 bana.

                               Bana 2: HD 13 bana.

                               Bana 3: HD 16 bana.

 

Övriga upplysningar:         Mats Welander tel 0586-723030                                                

VÄLKOMNA