KOK inbjuder till

KRETSTÄVLING
 Torsdagen den 26 augusti år 2004

 

Samling;         Kvistmossvägen, Vägvisning från Hultet.

Klassindelning;       HD 10 – HD 20 + övriga

Start;                  Kretsen från 17,45 och framåt.
Övriga från 17,00

Karta;                  1:15 000 för HD16-20, övriga 1:10 000 Hultetkartan

Stämpelsystem;  SPORT-ident

Dusch;                 Dusch i Hultet

Banläggare;         Per Fredberg  

Upplysningar;    Elisabeth Nilsson 0550-136 36

 

 

VÄLKOMNA !