I N B J U D A N.

till

kretstävling i Kristinehamn 040909.

 

                

                Samling:                     Vägvisning från väg 26 (Filipstadsvägen) strax
                                  norr om E 18, Kristinehamn.  

                Karta:                        Stensta, skala 1:10000. Från 2003.

                Klasser:                     Sedvanlig klassindelning för kretstävling.
                                Ö-klasser för övriga.   

                Stämpling:                 Sportident. Tag med egna pinnar. Lånepinne finns  
                                
i begränsad omfattning.  

                Start:                          Från  17.45 

                Banläggare:               Lennart Larsson, KOK.  

 

                                                    Välkomna.