Kretstävling i sprint

Onsdagen den 15 juni 2005

 

 Tävling         Kretstävling i sprintdistans för sydostkretsen. Samarrangemang med PTV 2005 deltävling 3 av 4
   
                    i Park tour Värmlands OF.

Samling         Fotbollsplanen Sahara. Vägvisning från E18, västra infarten Karlskoga.

TC                 Mål, TC ca. 150 m från parkering.

Start              Första start kl 18.00. Starttider fås av ledare, men startstämplingsmetoden  gäller.  Avstånd till start 150 m . Kartan erhålles i startögonblicket.

Stämpling     Enligt Sport-Ident. Medtag sportident-pinne.

Karta            Sahara skala 1:5000, ekvidistans 5m, tryckt 2001 något reviderad 2005.
                     Grundkarta stadskarta.

Terräng        Närområde med skogsmark, kulturmark och stadsbebyggelse.
 Låg kupering. God framkomlighet.

Klasser         Bana 1 HD20, HD18, HD16; Bana 2 HD14, HD 12, HD 10.

Banor            Bana 1 3200m har gul/röd svårighetsgrad och bana 2 2000m har vit. Varvningskontroll på båda banorna.

Anmälan       Anmälan vid TC från kl 17.30.

Resultatlista Resultatlista kommer att finnas på OK Djerfs hemsida, http//welcome.to/ok.djerf

Frågor           Tävlingsledare                      Hans-Erik Jansson               0586-541 45

                      Banläggare                           Lars Nilsson                         0586-555 46