DOK INBJUDER TILL

Kretstävling

Torsdagen den 11:e Augusti

 

 

                               
SAMLINGSPLATS:
Ramshöjden, vägvisning från Karlskogavägen norra infarten.

Parkering: På anvisad plats.

Amnälan: Anmälan hos respektive lagledare.

Stämpelsystem: Emit, finns att låna. Ungdomar prioriteras vid stort deltagar antal.

Klassindelning: HD10-HD 20 samt övriga 1-5.

Start: 17.45 - 19.00

Karta: 1:10 000

Omklädning och Dusch: Bad i Möckeln för de som önskar.

UPPLYSNINGAR: Anneli Blomqvist.VÄLKOMNA HÄLSAR DOK!