INBJUDAN, KRETSSTAFFET i ÖSTRA KRETSEN.

TID: Torsdagen den 18 augusti 2005 med start kl 18.00.

PLATS: Hultets Friluftsgård, Kristinehamn.

KARTA: Hultet, skala 1:5000.

STÄMPLING: Sportident.

GENOMFÖRANDE: Tre stycken i varje lag, lagen lottas samman på
tävlingsdagen.
Sträcka 1. Gul bana ca 2.5 km .
Sträcka 2. Nybörjarbana (Grön) ca 2 km.
Sträcka 3. Gul/Röd bana ca 3 km.

ANMÄLAN: Önskar få preliminär anmälan med antal löpare från varje klubb
senast tisdagen den 16 augusti till tfn 0550/80068 (Bosse) eller 0550/18328
(Jan)

Välkomna
Kristinehamns OK.