INBJUDAN, Avslutning  ÖSTRA KRETSEN.

 

TID:   Söndagen den 23 Oktober 2005 kl 14.30

 

Samling: MagicBowl, Kristinehamn 

               Magic Bowl ligger i södra änden av kungsgatan, mitt i centrum ( i affärshuset Lyran)

               Parkering finns i parkeringshus i samma byggnad  infart från assemblegatan.

 

 

Aktivitet: Bowling startar 15.00 Vi har bokat 16 banor i en timme. Så även om man räknar max 4 personer per bana så bör även en del ledare kunna spela också.

Efter bowlingen sker pris-utdelningen för kretsen 2005 i cafeterian där det även bjuds på en enklare fika.

 

ANMÄLAN: Vi har ju redan kollat läget med kretsansvariga och fått ok  för detta datum, så vi behöver ingen formell anmälan. Banorna är redan bokade. Hör dock av er så fort som möjligt om det är något problem med detta.

 

OBS! Viktigt att ni är där i tid med tanke på bokningen av bowling-banorna.

 

Välkomna

Kristinehamns OK.