DOK inbjuder till

KM & KRETS

TÄVLING
 Måndagen den 9 juni år 2008

 

Samling: Rifallet, vägvisning från Ölsboda vägen mellan
               Svartå och Degerfors

 

Tid: Start från 17.30- 18.30

 

Banor: Bana 1 ca: 2Km  HD10

            Bana 2 ca: 3Km  HD12

            Bana 3 ca: 4Km  HD14

            Bana 4 ca: 5Km  HD16 D17-20

            Bana 5 ca: 6Km  H17-20

 

 

Karta: 1:10 000

 

Stämpelsystem: Sportident (ett begränsat antal SI-pinnar finns för utlåning) I möjligaste mån ser varje klubb till att sinna klubbmelemmar har SI-pinnar.

 

Anmälan: KM senast 2008-06-06 Fredag till bengt.johansson@mbox440.tele2.se ange bana, klubb, SI nr.

(varje klubb ordnar med klassindelning på respektive bana)

 

Krets anmälan på plats.

 

Dusch: Hemma.

 

Upplysningar: Lars Jacobsson  0586-437 31

 

VÄLKOMNA !