DOK inbjuder till

KRETSTÄVLING
 Torsdag den 21 augusti år 2008

 

Samling: Ryttargravsåsen, vägvisning från Ölsboda vägen mellan Svartå och Degerfors

 

Tid: Start från 17.30- 18.30

 

Karta: 1:10 000

 

Stämpelsystem: Sportident (ett begränsat antal SI-pinnar finns för utlåning) I möjligaste mån ser varje klubb till att sinna klubbmelemmar har SI-pinnar.

 

Krets anmälan på plats.

 

Dusch: Hemma.

 

VÄLKOMNA !