olanim04.gif (2055 bytes)olanim04.gif (2055 bytes)
Välkommen till Sydost-kretsens hemsida
Klubbarna som tillhör Sydostkretsen är :
Kristinehamns OK, OK Djerf, Degerfors OK.